Uvodne odredbe

Tvrtka Vesperium projekt d.o.o. Zagreb pruža online uslugu internetskih aukcija putem svoje internet stranice na domeni http://www.artsalon-aukcije.com/, pod nazivom „Art Salon Zagreb“, u daljnjem tekstu skraćeno „ASZ“. Sve informacije o trgovačkom društvu Vesperium projekt d.o.o. Zagreb dostupne su na internet stranici ASZ. Riječ "Korisnik" označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja pristupa internet stranicama ASZ, kao posjetitelj i/ili aktivni ponuditelj tj. sudionik u internet aukcijama, te konačno kao kupac na internet aukcijama. Pod „uvjetima poslovanja“ podrazumijevaju se svi Opći i Posebni uvjeti ASZ objavljeni na internet stranici ASZ, između ostalog sljedeći uvjeti: Opći uvjeti internetske aukcije i Posebni uvjeti internetske aukcije.

 

OPĆI UVJETI INTERNETSKE AUKCIJE

1. Registracija

Prije sudjelovanja u internet aukciji Korisnici se moraju registrirati putem obrasca i otvoriti korisnički račun. Nakon registracije će ASZ obavijestiti Korisnika u najkraćem mogućem vremenu je li registracija prihvaćena. U okviru registracije Korisnicima će biti ponuđen prihvat uvjeta poslovanja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga internet aukcije. Registrirati se može svaka punoljetna (starija od 18 godina) i potpuno poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba zastupana od strane ovlaštene fizičke osobe, koja prihvaća gore navedene uvjete poslovanja.

2. Zaštita osobnih podataka

Izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka: Sve podatke Korisnici daju dobrovoljno i suglasni su s prikupljanjem i obradom osobnih podatka sukladno uvjetima poslovanja ASZ i važećim propisima. ASZ obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima Korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o Korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, pravu na pristup podacima i pravu na ispravak podataka koji se na Korisnike odnose, redovito daje Korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o Korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za izvršenje i sklapanje ugovora. Svi djelatnici ASZ i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Izjava o zaštiti osobnih podataka kod autorizacije i naplate: Autorizacija i naplata obavlja se korištenjem sustava HT Pay Way™, uslugom autorizacije i naplate kreditnih i debitnih kartica putem Interneta koji koristi sigurnosne standarde najviše kategorije koje osigurava pružatelj usluge HT Pay Way™ koji je isključivo odgovoran za sigurnost autorizacijskih i privatnih podataka.

3. Korištenje usluga internetske aukcije

Zabranjeno je korištenje ili uporaba tuđih podataka. Korisnici se mogu prijaviti samo pod svojim korisničkim imenom i lozinkom. Korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke te je odgovoran za sve aktivnosti autorizirane pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom. U slučaju sumnje o nedopustivom korištenju njegova korisničkog imena i/ili lozinke korisnik je obvezan odmah obavijestiti ASZ. Pravo korištenja internetske stranice ASZ i sudjelovanja u internet aukcijama osobno je pravo Korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

4. Pristup usluzi internetske aukcije

ASZ zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje korisničke račune i/ili lozinke Korisnika, ili privremeno ili trajno ukinuti Korisniku pravo prijave i pristupa internet aukcijama, u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje ASZ, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja uvjeta poslovanja ili važećih propisa.

5. Jamstva

ASZ ne jamči stalni i neprekidni internetski pristup aukciji i internetskoj stranici ASZ. Korisnik je suglasan da u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti postoji mogućnost da internet stranice i internet aukcije ASZ neće biti dostupne u svako vrijeme, odnosno ne jamči odsutnost pogrešaka na svojoj internetskoj stranici kao niti u provođenju internetske aukcije. Izgled i sadržaj internet stranice i usluge internet aukcije, zajedno sa uvjetima poslovanja, Korisnik prihvaća u trenutnom stanju. ASZ pridržava pravo iste bilo kada i bez obrazloženja izmijeniti, te su korisnici dužni pratiti internet stranicu kako bi se pravovremeno upoznali s mogućim promjenama. Smatra se da svako korištenje internet stranice predstavlja prihvat svih eventualnih izmjena izgleda i sadržaja internet stranice i usluge internet aukcije, zajedno sa svim uvjetima poslovanja. ASZ ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta, ne jamči za sigurnost tehničkog procesa poslovanja i omogućavanja pristupa tj. elektroničkog prijenosa informacija k internetskoj stranici i internetskoj aukciji ASZ. S obzirom na poduzete mjere zaštite, ASZ Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili prešutno, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena. ASZ ne jamči da na internetskoj stranici, internetskoj aukciji i/ili serveru ne postoje štetne komponente uključujući računalne viruse. ASZ ne jamči da je ovaj popis jamstava sveobuhvatan i koristan za Korisnika.

6. Odgovornost

ASZ nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati korištenjem naše internetske stranice i/ili internetske aukcije, nije odgovoran za štetu koja može nastati prekidom elektroničkog prijenosa podataka uključujući i mogućnost oštećenja Korisnikovog računala, mobilnog telefona, računalne periferije i svih ostalih priključenih uređaja. ASZ nije odgovoran za štete nastale povredom internetske sigurnosti, posebno računalnim virusima, pogreškama u programiranju (bugovi), elektronskim manipulacijama ili bilo kakvim tehničkim nedostatcima računala sa cjelokupnim umreženjem. ASZ nije odgovoran za štetu koja bi proizašla iz pogrešnog unosa podataka samog Korisnika ili korištenja korisničkog računa od trećih neovlaštenih osoba.

7. Obavijesti i priopćenja

Obavijesti se korisnicima objavljuju na internetskoj stranici ASZ i/ili se Korisniku dostavljaju e-poštom.

8. Izmjene Općih uvjeta internetske aukcije

ASZ pridržava pravo izmjene Općih uvjeta internetske aukcije. Izmijenjeni Opći uvjeti internetske aukcije objavljuju se na internetskoj stranici ASZ četiri tjedna prije stupanja na snagu.

9. Nadležnost i jezik

Izvorni tekst Općih uvjeta internetske aukcije sastavljen je na hrvatskom jeziku i preveden je na druge jezike. U slučaju neslaganja izvornog teksta na hrvatskom jeziku sa prijevodom na druge jezike, mjerodavna je verzija na hrvatskom jeziku. Mjesto izvršenja je Zagreb i nadležan je Trgovački sud u Zagrebu. Mjerodavno je hrvatsko pravo. Konvencija UN-a o međunarodnoj prodaji robe (CISG) se ne primjenjuje.

 

POSEBNI UVJETI INTERNETSKE AUKCIJE

1.Opis objekata, procjena i početna cijena

Svi naši objekti su ekspertno izabrani i procijenjeni. Pokraj svakog objekta se nalazi njegov opis, procjena, početna i trenutna cijena.

2. Način internetskog nadmetanja

Ponuditelj sudjeluje u nadmetanju tako da se prijavi putem svojeg korisničkog računa i na odgovarajućem mjestu unese svoju ponudu. Davanjem ponude Ponuditelj prihvaća uvjete poslovanja. Svaka je ponuda obvezujuća. Ponuditelj je pobijedio na aukciji ako je u zadanom vremenu ponudio najviši iznos i nadmašio minimalnu cijenu objekta, pa time stupa u ugovorni odnos sa ASZ.

3.Pravo na povrat objekta kupljenog internetskom aukcijom

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ovaj ugovor u roku od 14 dana. Rok za jednostrani raskid započinje teći od dana kad je Klijentu objekt predan u posjed. Klijent je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti ASZ o svojoj odluci i to izjavom o raskidu koju je potrebno dostaviti ASZ preporučeno poštom ili elektroničkim putem. U izjavi o raskidu navedite svoje ime, naziv objekta, izlicitiranu cijenu, datum preuzimanja objekta i datum davanja izjave o raskidu.

4. Postupak nakon povrata objekta kupljenog internetskom aukcijom

ASZ će odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka vraćenog objekta, izvršiti povrat cjelokupnog plaćenog iznosa za navedeni objekt. ASZ će uplatu izvršiti na isti način kako ste Vi uplatili nama. Vi snosite troškove transporta i odgovorni ste za eventualna oštećenja objekta.

5. Provizija, naplata, izdavanje računa

Na svaku izlicitiranu cijenu dodaje se i naknada od 25%. Cjelokupni iznos, uključujući naknadu, uplaćuje se ASZ. Rok za uplatu je 5 dana od završene aukcije. Ako Kupac ne plati cjelokupni iznos u navedenom roku, ASZ može uputiti opomenu, pa i pokrenuti postupak putem suda, u kojem slučaju će Kupac biti dužan platiti zatezne kamate i troškove takvog postupka.

Kupac se obvezuje naručene proizvode s troökovima dostave platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

a) Uplatom na račun (virman) po ispostavljenoj ponudi

b) Kreditnom ili debitnom karticom American Express, Mastercard, Maestro ili Visa

 

      

Plaćate li kreditnom karticom, vaše podatke štiti T-comov Pay Way sustav. To znači da niti Vesperium Projekt d.o.o., niti T-com nemaju uvid u vaš broj kartice već to ima samo kartična kuća i vlasnik kreditne kartice.

Izjava o sigurnosti

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

   

 

6. Preuzimanje, transport

Objekt se preuzima nakon primitka cjelokupne uplate, osobno na adresi ASZ ili ukoliko želite dostavom na željenu adresu. Kupac može sam organizirati transport ili zatražiti od ASZ ponudu za transport objekta na način i uz uvjete koje će navesti. Trošak transporta plaća Kupac. Za objekte koji nisu plaćeni i preuzeti u roku 5 dana nakon završene aukcije obračunavaju se troškovi osiguranja i skladištenja u visini 1% izlicitirane cijene dnevno.  
 
7. Odgovornost za nedostatke

ASZ nije odgovoran za nedostatke koji proizlaze iz prirodnog starenja objekta, a nisu vidljivi na fotografiji, npr. pukotine u drvu, izblijedio papir, oštećenja okvira slika. Podaci o objektu nisu garancija u pravnom smislu i isključivo su informativnog karaktera. To osobito vrijedi za one podatke o porijeklu, stanju, starosti i izvornosti, koji se načelno smatraju mišljenjima, a ne činjeničnim tvrdnjama. Svako jamstvo je isključeno. U pravilu, stanje predmeta nije navedeno, tako da niti podaci koji nedostaju nisu dio ugovora.
 
8. Jezik
 
Izvorni tekst Posebnih uvjeta internetske aukcije sastavljen je na hrvatskom jeziku i preveden je na druge jezike. U slučaju neslaganja izvornog teksta na hrvatskom jeziku sa prijevodom na druge jezike, mjerodavna je verzija na hrvatskom jeziku.